Zapytanie ofertowe nr 3/ECIS3/2023

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu pn. „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym zapewnienia usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Zapytanie ofertowe nr 3/ECIS3/2023