Zapytanie ofertowe nr 3/ECIS3/2023

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu pn. „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym zapewnienia usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Szczegóły zapytania znajdują się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149162.

Oferty należy składać do dnia 15.03.2023 do godz. 10:00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono dn. 6.03.2023