Rekrutacja do projektu "Pracownia Usług Społecznych"

Pracownia Usług Społecznych to projekt skierowany do mieszkańców Elbląga, w ramach którego będą świadczone różne formy wsparcia w okresie luty-wrzesień 2023 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy dwie grupy mieszkańców:

1. rodziny z dziećmi

Oferta skierowana jest do rodzin potrzebujących wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, efektywnego spędzania czasu wolnego (w tym dostęp do atrakcyjnych zajęć w domu sąsiedzkim),  doradztwa specjalistycznego (w tym konsultacji z psychologiem).

Możliwe formy wsparcia:

 • doradztwo prawne, finansowe, zdrowotne, edukacyjne, zawodowe itd.
 • konsultacje z psychologiem i wsparcie rodziny (podnoszenie umiejętności wychowawczych, poprawa relacji)
 • warsztaty podnoszenia umiejętności społecznych, komunikacyjnych, lepszego gospodarowania budżetem domowym)
 • aktywne i kreatywne form spędzania czasu wolnego (zajęcia dla dzieci, rodzin, inicjatywy społeczne takie jak wyjście do kina, koncert, piknik rodzinny).

Podczas warsztatów zapewniamy opiekę nad dziećmi.

 

2. osoby niesamodzielne (w tym osoby z niepełnosprawnościami) oraz ich opiekunowie

Oferta skierowana jest do osób starszych, samotnych, niesamodzielnych, mających problemy w wykonaniu wybranych czynności dnia codziennego.

Możliwe formy wsparcia:

 • doradztwo prawne, finansowe, zdrowotne itd.
 • konsultacje z psychologiem
 • usługi asystenckie (wsparcie w robieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania oraz usług złotej rączki: drobne naprawy w domu np. sprzętu, mebli)
 • opieka wytchnieniowa (realizowana w miejscu zamieszkania uczestnika, w sytuacji kiedy opiekun będzie musiał  załatwić  jakieś sprawy urzędowe, prywatne lub będzie potrzebował odpoczynku w opiece)
 • aktywne i kreatywne form spędzania czasu wolnego (zajęcia w domu sąsiedzkim, inicjatywy społeczne takie jak wyjście do kina, teatru, piknik rodzinny).

Nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu trwa od 25.01.2023r. do 13.02.2023r. (w przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w projekcie, będzie ona ponawiana zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w wersji elektronicznej poniżej oraz w wersji papierowej w biurze projektu) należy dostarczyć osobiście lub listownie:

 • do biura projektu - Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17 - od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 - 15:00;
 • do Domu Pod Cisem - Elbląg, ul. Stawidłowa 3 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00;

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy (a.placzynski@eswip.pl), telefoniczny 55 236 27 16 lub 734 218 300 oraz osobisty w miejscach i godzinach podanych powyżej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja do projektu "Pracownia Usług Społecznych"

Pliki do pobrania