Za nami Forum Inicjatyw Pozarządowych

To były intensywne dwa dni. Wszystko za sprawą Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur, które 17 i 18 stycznia odbyło się w Starych Jabłonkach. W wykładach, warsztatach i panelach dyskusyjnych wzięło udział wielu przedstawicieli organizacji z naszego województwa.

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat współpracy w czasie kryzysu. Prof. Cezary Obracht-Prondzyński tłumaczył jak budować dialog, współpracę i synergię organizacji i administracji publicznej. Następnie przyszedł czas na panel dyskusyjny. Uczestnicy: Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Opaczewski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojciech Kaczmarczyk -  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Łukasz Samborski – członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Cezary Obracht – Prondzyński – profesor Uniwersytetu Gdańskiego starali się odpowiedzieć na pytania – czy istnieje system współpracy organizacji z administracją publiczną i jak go rozwijać.

Kolejnym punktem programu był szereg wykładów po których przyszedł czas na warsztaty. I tu uczestnicy mieli aż trzy możliwości. W dwóch turach bowiem odbyły się warsztaty z promocji w NGO, HR w NGO oraz fundraisingu w NGO.

Drugiego dnia o radach działalności pożytku publicznego i reprezentacjach sektora pozarządowego opowiedział Bartłomiej Głuszak – przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po kolejnych wykładach odbyła się dyskusja w formule open space. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i poznania się nawzajem. Forum zakończyło się dyskusją.

Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur realizowane było w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020.