Dostęp do informacji publicznej z perspektywy organizacji pozarządowych. Sesja społeczna online

Organizacje pozarządowe stanowią ważny element demokratycznego państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z ich funkcji jest sprawowanie społecznej kontroli działalności władz publicznych. Zaś podstawowym środkiem tej kontroli jest dostęp do informacji publicznej. Chcemy o tym rozmawiać podczas sesji społecznej „Dostęp do informacji publicznej z perspektywy organizacji pozarządowych”, która odbędzie się 24 stycznia 2023 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00 w formie zdalnej (online).

W trakcie spotkania ekspert przedstawi najważniejsze zagadnienia związane z dostępem do informacji publicznej. Wyjaśni czym jest informacja publiczna, kto jest obowiązany do jej udostępniania, w jaki sposób obywatele i organizacje pozarządowe mogą uzyskać do niej dostęp i na czym polega odformalizowanie postępowań w tych sprawach, a także jakim ograniczeniom podlega prawo do informacji publicznej oraz jakie przysługują środki prawne w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej. Dowiemy się ponadto, kiedy organizacje pozarządowe są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej i w jaki sposób powinny to robić.

Informacje o prowadzącym: Maciej Jurzyński - prawnik, administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego w Olsztynie, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną, doświadczony trener, przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dotyczących wybranych obszarów prawa i działalności administracji publicznej, w tym dostępu do informacji publicznej.Udział w wydarzeniu jest bezpłatny! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, w szczególności członków zarządów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających w województwie warmińsko-mazurskim. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy w terminie do 18 stycznia 2023 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/UtXGs5rWqMeA4qT48

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Sesji Społecznych w projekcie „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanym przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W razie pytań lub uwag, prosimy kontaktować się z Alicją Dobrosielską, tel. 85 523 73 45, e-mail: a.dobrosielska@eswip.pl