Forum Inicjatyw Pozarzadowych Warmii i Mazur juz w styczniu. NABÓR ZAKOŃCZONY

Początek Nowego Roku to czas planowania, spotkań i rozmów o tym, co przed nami. Dlatego z ogromną przyjemnością zapraszamy na Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur - najważniejsze wydarzenie dla sektora, skoncentrowane na tematyce rozwoju organizacji społecznych, ich współpracy z samorządami lokalnymi, szukaniu szans rozwojowych, współdziałaniu, odpowiadania na kluczowe potrzeby mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się w dniach 17-18.01.2023 w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach.

Udział jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 9 stycznia 2023 r. o godzinie 15:00

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tu: https://forms.gle/1qmebnmPQp3wFuwC7

UWAGA! W przypadku wcześniejszego wypełnienia liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zamknięcia zapisów we wcześniejszym terminie

Program FIPu, tematy prelekcji, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów zostały wybrane w taki sposób, aby poruszały kluczowe zagadnienia dla harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego oraz dla budowania relacji z pozostałymi partnerami. Tematy wiodące to: dialog, współpraca, synergia. Każde z tych pojęć jest istotne dla kształtowania tożsamości organizacji pozarządowych, ale dopiero połączone mogą stanowić prawdziwą siłę. Celem forum jest nie tylko wzajemna integracja, ale przede wszystkim wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wypracowanie kierunków na przyszłość.

O czym usłyszymy podczas FIPu?

 • Współpraca w czasie kryzysu – jak budować dialog, współpracę i synergię organizacji i administracji publicznej
 • Czy istnieje system współpracy organizacji z administracją publiczną? Jak się sprawdza w czasie kryzysów? Co go tworzy? Jak go rozwijać? Jak badać jego skuteczność?
 • Zmiany prawne i programy Narodowego Instytutu Wolności oraz ich wpływ na rozwój organizacji obywatelskich
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – rola i możliwości dla organizacji pozarządowych
 • Erasmus+ szansą na rozwój współpracy ponadnarodowej dla organizacji pozarządowych
 • Promocja w NGO
 • HR i rozwój zespołu w NGO
 • Fundrasing w NGO
 • Rady działalności pożytku publicznego i reprezentacje sektora pozarządowego  – ich kondycja, rola, kierunki działania, współdziałania
 • Jak być koordynatorem działań pomocowych w sytuacji kryzysowej?
 • Jak wspierać aktywność obywatelską? Skąd wziąć nowych liderów i animatorów
 • Potrzeby, możliwości i szanse rozwojowe sektora pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim

Szczegółowy program znajduje się w załączeniu.

Chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń do nabywania wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Będziemy łączyli różne formy spotkań i dyskusji: prezentacje, warsztaty, panele dyskusyjne, open space. Zależy nam, aby uczestniczki i uczestnicy FIP wynieśli z tego wydarzenia jak najwięcej dla siebie. Wszystko po to, aby powrócili do swoich społeczności z nową energią, pomysłami na działania, wiedzą, która pozwoli im lepiej rozwijać ich organizacje oraz współdziałać z różnymi partnerami na rzecz dobra wspólnego.

 

Forum Inicjatyw Pozarządowych Warmii i Mazur realizowane jest w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020.

Forum Inicjatyw Pozarzadowych Warmii i Mazur juz w styczniu. NABÓR ZAKOŃCZONY

Pliki do pobrania