Zapytanie ofertowe 4/PESP/2022

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi obejmującej nocleg, wyżywienie oraz dostęp do sal szkoleniowych podczas dwudniowego forum przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-202

Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:
1)    zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail: d.bielawska@eswip.pl],
2)    osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, biuro czynne w dni robocze w godz. 7:00-15:00,
3)    poprzez Bazę Konkurencyjności,
w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego):  do dnia 02.12.2022 do godz. 10.00.

Aktualne informacje na temat zapytania ofertowego znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136089
 

Zapytanie opublikowano w dniu 23.11.2022.

Zapytanie ofertowe 4/PESP/2022