Z nami rozwiniesz skrzydła

Twoja organizacja chce się rozwijać i potrzebuje wsparcia? Myślisz o rozwoju swojej organizacji? Oferujemy 6-miesięczne wsparcie, dzięki któremu otrzymasz profesjonalną opiekę w ramach projektu „Inkubatory NGO Warmii i Mazur”.

Aktualnie trwa rekrutacja do projektu, dzięki któremu wybrane organizacje zostaną objęte 6-miesięcznym wsparciem w rozwoju.

W ramach tego przedsięwzięcia oferujemy:

- identyfikację potrzeb rozwojowych organizacji,

- audyt posiadanych wymaganych dokumentów, instrukcji itd.,

- stworzenie planu wsparcia,

- wypracowanie co najmniej 1 konkretnego dokumentu dla organizacji np. plan rozwoju organizacji, wniosek o dofinansowanie projektu, raport roczny, polityka rachunkowości, polityka RODO oraz udział w Szkole Menedżerów NGO.

Udział w projekcie przełoży się na wzmocnienie potencjału organizacji, sprawniejsze działanie oraz plan na rozwinięcie prowadzonych działań w najbliższych latach.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z:

Elbląg i powiat elbląski – Katarzyna Ciszewska, k.ciszewska@eswip.pl

Olsztyn i powiat olsztyński – Izabela Jurzyńska, i.jurzynska@eswip.pl

Iława i powiat iławski – Wojciech Jankowski, w.jankowski@eswip.pl

Formularz zgłoszeniowy (dostępny w załączniku) trzeba wysłać do osoby odpowiedzialnej za działania w danym powiecie

Z nami rozwiniesz skrzydła

Pliki do pobrania