Konferencja "Usługi społeczne perspektywą rozwoju lokalnego"

Dobre praktyki ekonomii społecznej w naszym województwie, przygotowania do nowej perspektywy finansowej, a także usługi społeczne na Warmii i Mazurach - to wiodące tematy konferencji ekonomii społecznej, która już 23 września o godz. 10.30 rozpocznie się w Iławie. Zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wiejskiej 2d

Program:
10.30  Przywitanie uczestników konferencji.
10.45  Usługi społeczne w województwie warmińsko-mazurskim, na podstawie Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych plany i realizacja.
Monika Krzysztoń Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

11.05  Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2001-2027. Przygotowania do nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, w obszarze włączenia społecznego.
Monika Krzysztoń Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie

11.25 W jaki sposób wspieramy ekonomię społeczną Stowarzyszenie ESWIP

11.35  Przerwa kawowa

11.50 - Przykłady działań spółdzielni socjalnych realizujących usługi społeczne:
- Spółdzielnia Socjalna Sąsiedzi Mateusz Sobieszczuk
Spółdzielnia Socjalna „Sąsiedzi” z siedzibą w Pieniężnie jest podmiotem ekonomii społecznej założonym przez Gminę Pieniężno i Gminę Lelkowo. Spółdzielnia zajmuje się powierzonym zadaniem całorocznego utrzymania dróg gminnych i przekazanymi w zarządzanie drogami powiatowymi w mieście Pieniężno, utrzymaniem terenów zielonych polegające na ich koszeniu i porządkowaniu. Realizuje usługi sprzątania posesji, przyległych do nieruchomości chodników będących w utrzymaniu dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, przedsiębiorców i mieszkańców Pieniężna. Świadczy usługi koszenia terenów zielonych, zakładania trawników, usługi glebogryzarką separacyjną, usługi rębakiem do gałęzi.
- Spółdzielnia Socjalna Cynamonek - Katarzyna Królak
Spółdzielnię tworzą podmioty prawne: Gmina Morąg i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ANIMATOR. Oferta Cynamonka sprowadza się do czterech obszarów: usługi cateringowej, komunalnej, opieki nad dziećmi oraz prowadzenia kawiarenki przy basenie miejskim. Cynamonek realizuje także zadania własne gminy na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnia ciepłe posiłki dzieciom, osobom starszym i bezdomnym.

12.50 - Dyskusja z udziałem prelegentów

13.00 Lunch.

13.35 - Fundacja Innowacja Karol Paszkowski
#SocialCoffe czyli pierwsza kawa dodająca energii do działania społecznego. Poszukiwanie nowej polskiej drogi do modelu ekonomii społecznej, czyli połączenia biznesu z potrzebami społecznymi, czyli pracą i dzieleniem się zyskiem dla dobra wspólnego.

14:10 - Współpraca międzynarodowa na przykładzie projektu pt. "Key Competence - a chance o success", w ramach programu Erasmus+ Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych.
- Forum Animatorów Społecznych Polska Stowarzyszenie zajmuje się animacją społeczną oraz edukacją społeczna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja prowadzi lokalne i ogólnokrajowe warsztaty animacyjne, działa w Laboratorium Animacji Społecznych (realizuje projekty animacyjne).
- Labins Włochy
Lab.in.s, akronim i synteza Laboratorium Innowacji Społecznych, to spółdzielnia zrodzona z doświadczeń członków założycieli i członków założycieli, którzy pracowali w Obszarze Polityki Społecznej Fundacji Compagnia di San Paolo. Lab.in.s opracowuje i stosuje innowacyjne metody interwencji. Projekty zarządzane przez spółdzielnię odnoszą się do kwestii społecznych, jak i sposobu angażowania beneficjentów.
- Eesti People to People Estonia
Celem People to People International (PTPI) jest wzmacnianie międzynarodowego zrozumienia i przyjaźni poprzez działania edukacyjne, kulturalne i humanitarne obejmujące wymianę pomysłów i doświadczeń bezpośrednio między narodami różnych krajów i różnych kultur. PTPI angażuje się w poprawę komunikacji międzykulturowej w każdej społeczności oraz między społecznościami i narodami.

15.10 - Dyskusja z udziałem prelegentów.

15.30 - Podsumowanie i zakończenie konferencji.