Zapytanie ofertowe 11/OWIES/2022

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe na wypracowanie produktów określonych przez zamawiającego poprzez świadczenie usług animacyjnych dla środowisk lokalnych, grup inicjatywnych i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Oferty przyjmujemy do 30 września 2022 r. do godz. 10:00


Pliki do pobrania