Zakończenie drugiego naboru rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.09.2022 r. zakończony zostaje II termin naboru wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3.

WAŻNE!

Wnioski składane osobiście przyjmowane są do dnia 21.09.2022 r. do godz. 14:00, natomiast w wersji elektronicznej (dokumenty należy wysłać na adres e-mail: zarazwracam@eswip.pl) do dnia 21.09.2022 r. do godz. 24:00, przy czym w przypadku składania dokumentów e-mailowo należy wysłać wszystkie wymagane dokumenty w formie skanów, a następnie w ciągu 3 dni roboczych (liczy się data wpływu dokumentów) należy dostarczyć oryginały tych dokumentów do Biura projektu przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu. O dacie wpływu Formularza rekrutacyjnego będzie, w tym przypadku, decydowała data wysłania e-maila.