Wyniki zapytania ofertowego 10/OWIES/2022

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapewnienia usługi cateringowej na terenie powiatu iławskiego i ostródzkiego .

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Nazwa: Hallon Sp. z o.o.,
adres: ul. Kościuszki 14/1, 14-200 Iława
tel. 796074488
e-mail:  p.gabryel@hallon.net.pl