„Starter WiM” – ostatnia okazja dla młodych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie ESWIP i Ad Rem sp. z o.o. uruchamiają kolejną i zarazem ostatnią już rekrutację do Inkubatora Przedsiębiorczości ,,Starter WiM’’, oferując wsparcie dla firm znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, czyli funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata.

- Inkubator Przedsiębiorczości „Starter WiM”, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP oraz spółkę Ad Rem, wychodzi ze wsparciem dla tych, którzy chcą założyć własną firmę, a także do młodych przedsiębiorstw, działających na rynku nie dłużej niż trzy lata - mówi Adrian Płączyński, koordynator projektu. - Oferujemy m.in. możliwość wykorzystania usług marketingowych, informacyjno-komunikacyjnych, doradztwo prawne, usługi księgowe, coaching, czy mentoring.

Przedsiębiorcy, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zostaną objęci obligatoryjnie podstawowym zakresem wsparcia oraz dodatkowym, jeżeli wyrażą taką wolę:

a) PAKIET PODSTAWOWY (obowiązkowy):
- wsparcie opiekuna biznesowego,
- usługa coachingu i tworzenia biznesplanu,
- usługa specjalistyczna w zakresie tworzenia planu marketingowego,
- najem biura lub wirtualne biuro.

b) PAKIET DODATKOWY (nieobowiązkowy):
- usługi technologii informacyjno – komunikacyjnych,
- usługi prawne,
- usługi księgowe,
- usługi specjalistyczne (związane z promocją),
- mentoring,
- szkolenia.

Udział w projekcie jest częściowo odpłatny – jednak w porównaniu ze stawkami rynkowymi będą to stawki mocno konkurencyjne. I tak na przykład wynajem biura jest możliwy od 150 złotych miesięcznie, doradztwo prawne za 20 złotych za godzinę, a usługi księgowe dostępne będą już od 50 zł miesięcznie. Ponadto, jak na inkubator przystało, każda firma będzie miała swojego opiekuna, z którym przygotuje plan inkubacji firmy i wybierze potrzebne jej usługi.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały firmy z branż średniej lub wysokiej techniki, w tym innowacyjne lub powstałe dzięki wsparciu z innych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Preferencyjnymi warunkami zostaną objęci również przedsiębiorcy działający w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, czyli: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Biura projektu.

Zapraszamy do współpracy młode przedsiębiorstwa z regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.adrem.elblag.pl, pod numerem telefonu: 695 702 447 lub mailowo: adrem@adrem.elblag.pl – dodaje Adrian Płączyński.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 grudnia 2022 r. z podziałem na nabory. Pierwszy z nich kończy się 26 sierpnia 2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.