Wyniki zapytania ofertowego 5/OWIES/2022

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług specjalistycznych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

 

CZĘŚĆ I

Nazwa: Rosicki Purski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.,

adres: ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań

 

CZĘŚĆ II

Nazwa: Koncept Konsulting

adres: ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg

 

CZĘŚĆ III

Nazwa: DigiKomp Bartosz Bogdański

adres: ul. Wierzbowa 5, 82-300 Elbląg

 

CZĘŚĆ IV

Nazwa: Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk,

adres: ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice