Warmińsko-Mazurska Akademia Pozarządowa

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach! Przygotowaliśmy cykl dwóch dwudniowych warsztatów dostarczających pakiet wiedzy przydatnej do zarządzania organizacją pozarządową.

Zaplanowaliśmy kameralne 10 osobowe grupy, nieformalną atmosferę oraz przestrzeń na poznawanie się i wymianę doświadczeń.

Do wyboru jest 5 grup:

GRUPA I

(16-19 sierpnia 2022)

GRUPA II

(zjazd nr 1: 7-8 września 2022, zjazd nr 2: 13-14 października 2022)

GRUPA III

(zjazd nr 1: 4-5 października 2022, zjazd nr 2: 8-9 listopada 2022)

GRUPA IV

(zjazd nr 1: 21-22 października 2022, zjazd nr 2: 16-17 listopada 2022)

GRUPA V

(zjazd nr 1: 9-10 grudnia 2022, zjazd nr 2: 20-21 stycznia 2023)


Warsztaty odbędą się w Kuźni Społecznej w Olsztynie Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn [mapa google]


Zjazd I
Trenerka: Beata Wachniewska-Mazurek

podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych (co może a czego nie wolno prowadzić organizacji pozarządowej); 
zasady działalności organizacji (uprawnienia organów); 
dokumenty wewnętrzne w organizacji; 
współpraca organizacji z samorządem i administracją państwową w tym udział organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa oraz wpływ na lokalne strategie, programy itd., ciała dialogu - w tym rady pożytku publicznego (czy są obowiązkowe, jakie mają uprawnienia, na co i jak mają wpływ), 
udział w życiu publicznym w oparciu o dane (gromadzenie danych i ich wiarygodność, dostęp do informacji publicznej) 
monitoring/ działalność strażnicza i rzecznicza organizacji pozarządowych; 
obowiązek organów administracji w zakresie konsultacji społecznych oraz informacji publicznej


Zjazd II
Trener: Maciej Bielawski

tworzenie strategii rozwoju organizacji i wytyczanie jej kierunku
strategiczna analiza działań organizacji
zarządzanie operacyjne i organizacja pracy organizacji
tworzenie projektów i wniosków grantowych
zarządzanie zespołem i wdrażanie nowych osób
tworzenie marki, wizerunek, promocja organizacji


Kto może wziąć udział?
osoba formalnie związana z warmińsko-mazurską organizacją pozarządową posiadająca już doświadczenie aktywności w przestrzeni publicznej


Co oznacza formalnie związana?
członek/lub członkini zarządu organizacji, członek lub członkini stowarzyszenia, osoba zatrudniona (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna), wolontariusz lub wolontariuszka


Co oznacza warmińsko-mazurska?
organizacja posiada siedzibę / oddział terenowy na terenie woj. warmińsko-mazurskiego
Zapraszamy szczególnie osoby z młodych organizacji i chcące nabrać wiatru w żagle rozwoju swoich organizacji.


Warunki udziału
Udział, zakwaterowanie i wyżywienie będą bezpłatne dzięki pozyskaniu przez nas dotacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.


By aplikować o bezpłatny udział należy spełnić wymagania sponsora – dostarczyć w wersji papierowej lub w formie skanu podpisane:
Formularz zgłoszeniowy [do pobrania poniżej]
Oświadczenie organizacji [do pobrania poniżej]


Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja woli uczestnictwa w Warsztatach 


Terminy przyjmowania zgłoszeń:
GRUPA I – 8 sierpnia 2022
GRUPA II – 30 sierpnia 2022
GRUPA III – 26 września 2022
GRUPA IV – 14 października 2022
GRUPA V – 2 grudnia 2022
Liczba miejsc na każdy termin ograniczona – 10. O zakwalifikowaniu się do grupy poinformujemy max. 2 dni po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.


Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie organizacji pozarządowej możesz przesłać lub przynieść w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg lub w wersji elektronicznej (skan) na adres: d.bielawska@eswip.pl.


Regulamin [do pobrania poniżej]


Projekt jest realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Partnerami – Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska, Pracownią Pozarządową z Koszalina oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.


Zapraszamy!Dofinansowanie projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” (POWR.02.16.00-00-0136/21) z funduszy Unii Europejskiej w kwocie  730 628,59 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 136 277,61 zł.


Celem głównym projektu jest wsparcie udziału  przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego w procesach stanowienia prawa oraz podniesienia kompetencji eksperckich u uczestników i uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa krajowego.


Pliki do pobrania