Zapytanie ofertowe 8RWC/ZP/2022

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie. ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ogłasza, iż ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8RWC/ZP/2022, dotyczące zorganizowania jednodniowej edukacyjnej wycieczki rodzinnej dla uczestników projektu pt.: Rodzina w Centrum!  Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany poprzez Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
zostało nierozstrzygnięte