Wyniki zapytania ofertowego nr 3/PESP/2022

Uprzejmie informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 3/PESP/2022 na zapewnienie usługi obejmującej nocleg, wyżywienie oraz dostęp do sali szkoleniowej podczas szkoleń wyjazdowych w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020, zostało rozstrzygnięte.

Wybrany wykonawca:

Kuźnia Społeczna w imieniu Banku Żywności w Olsztynie,
ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn
Data i godzina wpływu oferty: 12.04.2022, godz. 12:51
Forma wpływu oferty: e-mail

Cena: 40 500,00 zł