Zapytanie ofertowe 3/RWC/ZP/2022

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/RWC/ZP/2022, dotyczące zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników projektu.

Ofertę należy złożyć:

w nieprzekraczalnym terminie: do 25 stycznia 2022 br. do godziny 16:00.

 


Pliki do pobrania