Zapytanie ofertowe 1/RWC/ZP/2022

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/RWC/ZP/2022, dotyczące wyboru osób prowadzących zajęcia/doradztwo/konsultacje dla uczestników projektu.

Ofertę należy złożyć:

w nieprzekraczalnym terminie: do 24 stycznia 2022 br. do godziny 16:00.


Pliki do pobrania