Zapytanie ofertowe 3/OWIES/2021

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy zapytanie ofertowe na świadczenie doradztwa i/lub usług specjalistycznych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych .

Oferty przyjmujemy do 02 grudnia 2021 r. do godz. 10:00.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.


Pytanie nr 1, data wysłania 2021-11-24

Treść pytania:

Dzień dobry,
bardzo proszę o udostępnienie załączników Nr 1,3,5 do zapytania w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: 

Całe zapytanie wraz z załącznikami zamieszczono w wersji edytowalnej na stronie https://www.eswip.pl/aktualnosci/749,zapytanie-ofertowe-3owies2021

 
 

Pliki do pobrania