Ekonomia Społeczna w turystyce

Ekonomia Społeczna w turystyce to tytuł konferencji, która odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie przy ul. Wiejskiej 2D. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie ESWIP.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli sektora edukacji i biznesu z powiatu iławskiego. Ma na celu przybliżenie idei funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w dobrze nam znanej turystyce.

Planujemy wystąpienia reprezentantów organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur, które realizują swoją misję przez wykorzystanie działalności do tej pory „zarezerwowanej” dla biznesu. Posłuchamy o działalności przedsiębiorstw społecznych prowadzących hostele, czartery jachtów, wynajem hausbootów.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Ośrodek Wpierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej oraz w ramach zadania publicznego pod nazwą: Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Iławskiego.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 22 września 2021 r. telefonicznie pod nr 552362716 lub mailowo na adres ips.ilawa@eswip.pl.