Rozeznanie cenowe RC/13/ECIS3/2021

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę szkolenia: „Prawo jazdy kategorii B” dla 1 Uczestnika Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.zasadzinska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 06.07.2021 do godz. 09.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Zamieszczono 30.06.2021

 


Pliki do pobrania