Ankieta: Analiza potrzeb szkoleniowych warmińsko-mazurskich organizacji

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która służy do zebrania oczekiwań osób działających w warmińsko-mazurskich organizacjach z zakresu wsparcia merytorycznego w budowaniu kompetencji związanych z aktywnym udziałem w procesach stanowienia prawa.

Stowarzyszenie ESWIP planuje realizację w roku 2022 działań wzmacniających kompetencje przedstawicieli i przedstawicielek organizacji z Warmii i Mazur w tej tematyce.
Zebrane w niniejszej ankiecie informacje posłużą do jak najlepszego zaplanowania form wsparcia kierowanego do trzeciego sektora w naszym województwie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do 2 lipca br. (piątek) do godz.15:00.

Ankieta dostępna jest tutaj.