Wyniki konkursu w ramach zadania "Kilka mikrograntów dla kombatantów. Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich"

W dniu 5 kwietnia 2016 komisja konkursowa rozpatrzyła oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs "Kilka mikrograntów dla kombatantów. Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich”.

L.P.

NAZWA PROJEKTU / WNIOSKODAWCA

KWOTA DOTACJI

1

„Aktywizacja Elbląskich Organizacji Kombatanckich” / Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Elblągu

4 500,00

2

„Integracja Środowisk Kombatanckich i Kresowian” / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu

2 300,00

3

„Integracja Środowisk Kresowian i Kombatanckich” / Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

4 000,00

4

„Kilka mikro grantów dla kombatantów – w ramach aktywizacji organizacji  kombatanckich” / Związek Korpusu Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Region Warmiński w Elblągu

3 400,00

5

„Kilka mikro grantów dla kombatantów – w ramach aktywizacji organizacji kombatanckich” – członkowie Elbląskiego Oddziału Związku Sybiraków uczestniczą w XXVII Światowym Zjeździe Sybiraków w Częstochowie w dniach 7-10 maja 2016r. / Związek Sybiraków Oddział w Elblągu

4 600,00

6

„Wsparcie Działalności na rzecz Byłych Żołnierzy Zawodowych, Kombatantów i Inwalidów Wojennych oraz Wojskowych” / Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Rejonowy w Elblągu /ZŻWP/

3 400,00

7

„Zapewnienie Opieki Inwalidom Wojennym, Kombatantom i Osobom Represjonowanym” / Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału

1 800,00

8

I – „Żołnierski Piknik Pokoleń”, II – „Spotkanie Świąteczno-Noworoczne”, III – „Sprawne funkcjonowanie realizacyjną możliwością spełniania statutowych celów” / Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

3 000,00

 

Organizacje, którym przyznano dotacje, zapraszamy do kontaktu.

Wyniki konkursu w ramach zadania "Kilka mikrograntów dla kombatantów. Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich"