Webinarium: Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych

Klauzule społeczne w znowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych i ich znaczenie dla działalności przedsiębiorstw społecznych i to temat webinarium, które odbędzie się we wtorek 9 marca 2021 o godz. 10.00.

W programie:

- nowe progi w zamówieniach publicznych,
- zakres podmiotowy stosowania ustawy,
- zmiany w sposobie składania ofert,
- zmiany trybów udzielania zamówień,
- wstępne konsultacje rynkowe,
- polityka zakupowa państwa.

- co się zmieniło i jest istotne dla podmiotów wydatkujących środki UE,
- podmioty ekonomii społecznej jako zamawiający i wykonawcy.

 

Webinarium poprowadzi Edyta Anna Brzoskowska, mająca wieloletnie doświadczenie w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych i funduszy europejskich. Od roku 2017 pracuje dla OWIES tłok w Toruniu, a od roku 2018 dla stowarzyszenia ESWIP w Elblągu na rzecz ekonomii społecznej. W społeczności lokalnej działa także jako animator – prowadzi grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Na webinarium zapraszamy we wtorek 9 marca 2021 o godzinie 10:00. Aby wziąć w nim udział, należy skorzystać z linku: https://eswip.clickmeeting.com/klauzule-spoleczne?_ga=2.13739511.1145797576.1614863880-689458272.1607501936


Cykl 25 webinariów pod hasłem „25 lat pasjonatów i ekspertów" organizowany jest z okazji 25-lecia Stowarzyszenia ESWIP. W ciągu całego tego czasu uczyliśmy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządem, środowiskami lokalnymi, rozwijając swój osobisty potencjał i podejmując nowatorskie rozwiązania. Z okazji jubileuszu postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą z Wami. Podczas spotkań realizowanych w formie zdalnej ze względu na wciąż trwającą pandemię koronawirusa prezentujemy różnorodne dobre praktyki i inspiracje.
Informacje o spotkaniach i linki do nich będą dostępne na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia.

 

Projekt “Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.