Zapraszamy Zawodzian do Domu Sąsiedzkiego

Stowarzyszenie ESWIP jest bardzo blisko związane z elbląską dzielnicą Zawodzie. Tam znajduje się Dom pod Cisem, w którym prowadzimy Centrum Integracji Społecznej, sklep społeczny i hostel. Z początkiem marca 2021 ruszamy z działaniami w ramach projektu Aktywne Zawodzie.

Całemu przedsięwzięciu przyświeca idea partnerstwa. Zainicjujemy powstanie partnerstwa dzielnicowego - zaprosimy do jego współtworzenia wszystkie podmioty i mieszkańców Zawodzia zainteresowanych działaniami na rzecz dzielnicy. Raz do roku odbędzie się konferencja dzielnicy, by wspólnie badać potrzeby dzielnicy, zbierać pomysły, dyskutując o nich z lokalnym samorządem, i przekuwać je w działania.

 
Partnersko będziemy budować także relacje w Domu Sąsiedzkim. Razem z mieszkańcami zorganizujemy warsztaty – tak, by każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Otworzymy przed nimi drzwi pracowni kreatywności – cyklu zajęć dla dzieci i rodzin. Zainicjujemy współpracę sąsiadów przy upiększaniu podwórek. Zaprosimy mieszkańców do współorganizacji cyklu wydarzeń, m.in. targów wymiany przedmiotów, tworzenia ogrodu społecznego, organizacji kina pod chmurką i pikników sąsiedzkich. Chcemy, by fanpage Domu Sąsiedzkiego pod Cisem pełnił rolę dzielnicowego portalu informacyjnego.


Członkowie partnerstwa i aktywni mieszkańcy, korzystając ze szkoleń podniosą swoje i umiejętności komunikacyjne i liderskie. Podczas otwartych spotkań będziemy dyskutować  o ważnych sprawach związanych z dzielnicą, jakością życia w mieście i współpracą. 


Pierwsze zajęcia odbędą się 16 marca 2021. Szczegóły na fanpage’u Domu Sąsiedzkiego.


Jak się z nami skontaktować?
Dom pod Cisem
ul. Stawidłowa 3
82-300 Elbląg
+48 519 497 685
domsasiedzki@eswip.pl