Wyniki postępowania nr 18/RZ/ZO/2020

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Powiat Iławski stawia na rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 18/RZ/ZO/2020 dot. wyboru osób prowadzących zajęcia/doradztwo dla uczestników projektu.

Zakres  I - Doradztwo terapeutyczne
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO
ul. Śródmiejska 4A, 62-200 Żary

Punktów: 100,00.


Zakres II - Doradztwo prawne
Kancelaria Radcy Prawnego Adrianna Winnicka- Siergiejuk
ul. Strażacka 45, 15-687 Białystok

Punktów: 99,02.


Zakres III - Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. 
Centrum Edukacji w Iławie
ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

Punktów: 100,00.


Zakres IV -Zajęcia z programowania z elementami matematyki 
COODI Michał Gadziejewski
ul. Gałczyńskiego 27A/30, 10-089 Olsztyn

Punktów: 100,00.


Zakres V- Zajęcia socjoterapeutyczne 
Spójnik Sp. zo.o.
ul. Studzienna 21-22/16, 82-300 Elbląg

Punktów: 100,00.


Zakres VI - Szkolenie z obsługi narzędzie pracy zdalnej i wsparcia dzieci w przestrzeni internetowej. Szkolenie dla rodziców pieczy zastępczej. 
COODI Michał Gadziejewski
ul. Gałczyńskiego 27A/30, 10-089 Olsztyn

Punktów: 92,00.


Zakres VII – „Twórcze klimaty” 3 Spotkania dla rodzin pieczy zastępczej.
Fundacja Artystyczna IzaR
ul. Plażowa 2, 14-200 Iława

Punktów: 100,00.