Rozeznanie cenowe RC/2/ECIS3/2020

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na szkolenie zawodowe: „Opiekunka dziecięca w żłobku do 3 lat" dla 1 Uczestniczki Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.zasadzinska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 23.10.2020 do godz. 09.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono 15.10.2020

 


Pliki do pobrania