„Godni Naśladowania” - trwa 17. edycja konkursu

Organizacje pozarządowe, działacze III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy wyróżniający się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz we współpracy ze społecznościami mogą zgłosić swój udział w kolejnej już edycji konkursu „Godni naśladowania”.

Tytułem „Godni naśladowania” nagrodzone zostają organizacje i osoby, których aktywność wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kreatywność, zaangażowanie, otwartość i bezinteresowność w działaniach to cechy najbardziej cenione, które będą promowane, aby zaszczepiać w mieszkańcach Regionu Warmii i Mazur przekonanie, że można i warto pracować na rzecz innych ludzi.


W bieżącej edycji konkursu, podobnie jak w roku poprzednim, statuetki „Godnych Naśladowania” oraz nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd oraz Przedsiębiorca.


Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami (do pobrania poniżej) przesłać na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenie należy przesyłać do 19 października 2020 roku.


Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na przełomie listopada i grudnia, w trakcie spotkania, którego formuła będzie uzależniona przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej.


Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w zakładce „Godni Naśladowania”).


Patronat honorowy nad XVII edycją Konkursu „Godni Naśladowania” objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Patronat medialny sprawują TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn oraz Pozarządowiec.
Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wsparcie organizacyjne i finansowe zapewniają: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.


Pliki do pobrania