Wyniki postępowania nr 16/RZ/ZO/2020

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Powiat Iławski stawia na rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 16/RZ/ZO/2020 dotyczącego prowadzenia zajęć dla uczestników projektu.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:


Zakresy  I- III
Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Edukacji ZDZ
ul. Grunwaldzka 12
14-200 Iława