Podmiot Ekonomii Społecznej jako mechanizm rozwoju społeczno-gospodarczego wsi

Ekonomia społeczna na terenach wiejskich będzie tematem konferencji, która odbędzie się 4 sierpnia w Lelkowie. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP.

- Często bywa tak, że to podmioty ekonomii społecznej, czyli po prostu mieszkańcy skupieni na przykład w stowarzyszeniu, są inicjatorami działań, którymi żyje cała wieś – mówi Edyta Karpińska, kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie. - Dlatego w programie konferencji znalazły się osoby, które przedstawią dobre praktyki działań, jak również prelegenci, którzy opowiedzą o dotacjach po które warto sięgnąć.

Konferencja będzie okazją do spotkań, wymiany doświadczeń, jak również dyskusji o rozwoju wsi poprzez wykorzystanie narzędzi, jakie daje ekonomia społeczna. Wydarzenie organizowane jest w reżimie sanitarnym. Ilość miejsc jest ograniczona. Obecność należy potwierdzić przez formularz online 

Osobą kontaktową jest Edyta Karpińska, tel.: 788 943 121 (poniedziałek-piątek, 8-16), e-mail: e.karpinska@eswip.pl.

 

Program

10:00 -10:10 Przywitanie uczestników konferencji  - Łukasz Skrzeszewski Wójt Gminy Lelkowo

10:10  - 10:40 PES  jako mechanizm rozwoju społeczno-gospodarczego Wsi – Edyta Karpińska,    Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie

10:40 - 11:00 Przedsiębiorcza wieś, czyli jak działają Koła Gospodyń Wiejskich, dotacje  – Lucyna Pietkiewicz, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

11:00 – 12:00 Przedsiębiorcza wieś, czyli jak działają Koła Gospodyń Wiejskich w praktyce – Ewa Piekarczyk, KGW w GADACH

12:00 – 12:30 Jak zapewnić sobie i bliskim wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych – Jolanta Sywula

12:30 – 12:45 Przerwa

12:45 -13:30 Działalność  PES na terenach wiejskich, dotacje LGD  - Bartłomiej Zięba LGD Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej

13:30 – 14:00 NGO jako realizator usług społecznych – Maciej Bielawski  Stowarzyszenie ESWIP

14:00 – 14:30 Działania Lokalne w dobie COVID19  – Ewa Żuryło, GCK w Lelkowie 

14:30 – 15:00 Dyskusja / niespodzianka