Znak AKSES dla Stowarzyszenia ESWIP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznała Stowarzyszeniu ESWIP, prowadzącemu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

OWIES spełnił warunki określone w Standardach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i przeszedł proces akredytacji. Certyfikat upoważnia działań związanych ze wspieraniem ekonomii społecznej w subregionie elbląskim (Elbląg oraz powiaty: braniewski, elbląski, iławski i ostródzki).


Pliki do pobrania