ROZEZNANIE CENOWE RC/30/ECIS2/2020

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o złożenie ofert na przeprowadzenie kompleksowej usługi szkolenia zawodowego „Henna pudrowa z architekturą i geometrią" dla 1 uczestnika Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.zasadzinska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 20.07.2020 r. do godz. 09.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Zamieszczono dnia 14.07.2020 r.


Pliki do pobrania