Zapytanie ofertowe 15/RZ/ZO/2020 - wyniki postępowania

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 15/RZ/ZO/2020 dotyczącego świadczenia usługi transportowej uczestników projektu na obóz integracyjny 2020:

Kris-Bus, Łyziński Krzysztof, ul. Brodnicka 7, 14-200 Iława. 
Ilość punktów: 100 punktów.