Zapraszamy na szkolenie „Pisanie projektów”

Jasne, precyzyjne określenie działań oraz umiejętność pozyskiwania środków na ich realizację jest kluczowa dla działalności organizacji pozarządowych. Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu oferuje Państwu możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu Tworzenia projektów.

Dwudniowe, bezpłatne szkolenie odbędzie się 8 i 9 kwietnia 2016 w Siedzibie Ośrodka ESWIP w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową umożliwią uczestnikom rozwinięcie umiejętności diagnozowania problemów, określania celów, rozeznawania sposobów ich realizacji, rozwiązywania problemów, planowania ujętych w projekcie działań oraz tworzenia budżetu na ich realizację.  Całość szkolenia jest przygotowana m.in. pod kątem konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 ASOS 2016. Szkolenie poprowadzi Małgorzata Woźna – koordynator i doradca Centrum Organizacji Pozarządowych, ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia i zarządzania projektami.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli elbląskich stowarzyszeń i fundacji  (nie więcej jednak, niż dwie osoby reprezentujące tę samą organizację). Załączone do informacji dokumenty  prosimy wypełnić i przesłać do 6 kwietnia  br. na adres e-mail: cop@eswip.pl, faksem pod nr 55 235 33 88 lub osobiście dostarczyć do biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (pokój 30), 82-300 Elbląg.

Dodatkowe informacje dostępne są w Centrum Organizacji Pozarządowych, pod nr 55 649 12 93.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania