Seminarium online nt. usług społecznych w Elblągu

15 maja 2020 o godz. 10:00 Partnerstwo na rzecz rozwoju społecznego Elbląga zaprasza na seminarium online „Usługi społeczne w Elblągu: potrzeby, priorytety, plany”. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące planowanych środków i rodzaju działań planowanych konkursów w ramach projektów RPO Warmia i Mazury, w szczególności w zakresie podziałania 11.2.3.

Spotkanie będzie także okazją do omówienia, wspólnie z uczestnikami, kwestii zapotrzebowania na usługi społeczne w kontekście zarówno tych stałych, które wynikają z problemów i potrzeb społecznych jak i tych, które pojawiały się w związku ze stanem epidemii. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj