Sytuacja podmiotów ekonomii społecznej - prośba o informację

Stowarzyszenie ESWIP zwraca się z prośbą do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, inwalidów i niewidomych, spółek non-profit, CIS, KIS, ZAZ, WTZ) z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego oraz Elbląga o przekazanie, poprzez wypełnienie formularza on-line, informacji odnośnie Państwa sytuacji wynikającej z epidemii koronawirusa.

Otrzymane od Państwa informacje pomogą Stowarzyszeniu ESWIP podjąć starania o podjęcie rozwiązań mających na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w regionie.
Jeżeli państwa podmiot jest w specyficznej sytuacji, której nie jest możliwe opisanie w powyższej ankiecie, proszę o przesłanie informacji e-mailem: r.narnicki@eswip.pl

Prosimy o wypełnienie formularza do 17 kwietnia 2020 (piątek) do godz. 16:00.

Link do formularza: https://bit.ly/sytuacjaPES