O usługach społecznych nie tylko w Elblągu

Rozwój usług społecznych i rola podmiotów ekonomii społecznej w ich realizacji będą wiodącymi tematami XIII Elbląskiej Konferencji na temat Ekonomii Społecznej, która 25 marca odbędzie się w elbląskim Ratuszu Staromiejskim. - Konferencja jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania samorządów lokalnych oraz sektora ES – mówi Arkadiusz Jachimowicz, prezes Stowarzyszenia ESWIP.

W tym roku weszła w życie „Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych”. Celem powstawania CUS jest zapewnienie szerszej dostępności usług społecznych mieszkańcom, a samorządom umożliwienie bardziej kompleksowego odpowiadania na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnych. 


Część gmin podjęła już decyzje i jest na etapie tworzenia CUS, inne identyfikują swoje potrzeby, usług społeczne, które wymagają rozwoju w kontekście potrzeb mieszkańców. Jednocześnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zakończył cykl spotkań powiatowych, których efektem są katalogi usług społecznych wskazywane przez zespoły ds. ES.
Refleksja ta posłuży to tworzenia założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego na przyszły okres programowania. Wiele organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych weryfikuje obecnie swój potencjał jako realizatora usług społecznych i wyrażają gotowość w tym zakresie, jednak wymaga to odpowiedniego przygotowania i uzupełnienia zasobów.

Przyjęcie zaproszenia należy potwierdzić przez formularz online 


Osobą kontaktową jest Rafał Narnicki, tel.: 55 236 27 16 (poniedziałek-piątek, 8-16), e-mail: r.narnicki@eswip.pl.

 

Program:


10.00 Rejestracja, bufet kawowy
10.30 Otwarcie Konferencji
          Witold Wróblewski, Prezydent Miasta Elbląga
          Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Stowarzyszenia ESWIP
10.35 Rola podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych
          Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
11.00 Korzyści wynikające z tworzenia Centrum Usług Społecznych
          Beata Kulesza, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu
11.20 Organizowanie społeczności lokalnej
          Jacek Gralczyk, ekspert Stowarzyszenia CAL
11.50 Nowe trendy i modele ponadnarodowe dot. usług społecznych
          Agnieszka Sójka, ekspert Stowarzyszenia ESWIP
12.10 Partnerstwa lokalne na rzecz tworzenia programu rozwoju usług społecznych
          Marta Florkowska, ekspert Stowarzyszenia ESWIP
12.25 Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego
          Maciej Bielawski, ekspert Stowarzyszenia ESWIP


12.40 Przerwa kawowa


13.00 Rozwój usług społecznych – możliwości, korzyści, wyzwania (dyskusje stolikowe)
           1. Jakie usługi społeczne należy rozwijać w subregionie elbląskim – Wiesława Przybysz
           2. Jak przekształcić OPS w CUS – Beata Kulesza
           3. Jak zorganizować współpracę lokalną by rozwijać usługi społeczne – Jacek Gralczyk
           4. Jak wykorzystać doświadczenia ponadnarodowe w rozwoju usług społecznych – Agnieszka Sójka
14.00 Podsumowanie dyskusji stolikowych i konferencji

14.20 Lunch