Zapytanie ofertowe 14/RZ/ZO/2020 - unieważnienie

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza, iż zapytanie ofertowe zapytanie ofertowe dotyczącego świadczenie usługi transportowej uczestników projektu na obóz integracyjny 2020 zostało unieważnione.