Wyniki rozeznanie rynku 8/RZ/ROZ/2020

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza wyniki przeprowadzonego rozeznanie cenowe dotyczącego pełnienia funkcji opiekuna podczas obozu integracyjnego dla uczestników projektu (4 osoby) Edycja II, informuje, iż:

Za najkorzystniejsze oferty uznano:

Oferta nr 1

Dawid Perges, ul. Kopernika 4C/31, 14-200 Iława

Edyta Perges, ul. Kopernika 4C/31, 14-200 Iława

Oferta nr 2

Aleksandra Tomaszkiewicz, ul. 1-go Maja 22/36, 14-200 Iława

Oferta nr 3

Marek Ćwikliński, ul. Szeptyckiego 5/23, 14-200 Iława