Zapytanie ofertowe 14/RZ/ZO/2020

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczącego świadczenie usługi transportowej uczestników projektu na obóz integracyjny 2020.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail a.nadgrabska@eswip.pl],
osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. M. Warmińska 14/lok.21 1, 10-545 Olsztyn
w nieprzekraczalnym terminie: do 6.03.2020 br. do godziny 16:00.


Pliki do pobrania