Szkolenie: Zmiany w VAT

Jaki wpływ na działalność podmiotów ekonomii społecznej mają zmiany w ustawie o VAT? O tym dowiedzą się uczestnicy bezpłatnego szkolenia organizowanego przez OWIES w Elblągu, które odbędzie się 3 marca 2020.

Kiedy i gdzie?
3 marca 2020 (wtorek) / Stowarzyszenie ESWIP, Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17, w godz. 9:0016:00.

Kto może wziąć udział?
Przedstawiciele grup inicjatywnych organizacji pozarządowych oraz fundacji i stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, Elbląga, iławskiego oraz ostródzkiego.

Zakres tematyczny:

Trener:  
Dr Agata Błaszczyk - praktyk w dziedzinie stosowania prawa, podatków, reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelarii prawniczej i podatkowej. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację z perspektywy, zarówno podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Od wielu lat prowadzi liczne wykłady, szkolenia i doradztwo z obszaru prawa podatkowego, pomocy publicznej, rachunkowości i księgowości oraz pisze artykuły do branżowych czasopism i portali internetowych. Zarządzając Kancelarią Prawa Podatkowego dba, aby świadczone usługi odpowiadały standardom najwyższej jakości i były zgodne z zasadami etyki obowiązującymi doradcę podatkowego. Praktyk w dziedzinie III sektora.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj