ROZEZNANIE CENOWE RC/22/ECIS2/2019

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o złożenie ofert na przeprowadzenie szkolenia" Z przedłużania rzęs metodą 1:1" dla 1 Uczestnika Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej z egzaminem państwowym.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.zasadzinska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 27.12.2019 r. do godz. 09.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono dnia 18.12.2019


Pliki do pobrania