Wyniki rozeznanie rynku 7/RZ/ROZ/2019

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza wyniki przeprowadzonego rozeznanie cenowe dotyczącego wynajmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia zajęć grupowych i doradztwa indywidualnego w ramach projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę”.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:

Ofertę nr 2 – Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława.