Poszukujemy instruktora pracowni gospodarczej w CIS

Stowarzyszenie ESWIP zatrudni osobę na stanowisko instruktora pracowni gospodarczej w Elbląskim Centrum Integracji Społecznej.

OCZEKUJEMY
- samodzielności, zaangażowania, dobrej organizacji pracy
- umiejętności pracy z zespołem
- wykształcenia min. średnie
- min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym min. roczne doświadczenie w  pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/wykluczonymi społecznie i niepełnosprawnymi
- ukończony co najmniej jeden specjalistyczny kurs sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego
- umiejętności koordynacji zespołem os. wykluczonych społecznie, zarządzania ich pracą, umiejętności komunikowania się z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/wykluczonymi społecznie i niepełnosprawnymi

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ BĘDZIE NALEŻAŁO
- instruktaż praktycznej dla uczestników pracowni w zakresie sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego, obchodzenia ze środkami czystość i sprzętem do sprzątania zewnętrznego i wewnętrznego
- wprowadzenie uczestników pracowni do miejsca pracy
- nadzór nad wykonywaniem czynności przez uczestników pracowni
- nauka organizacji pracy w przestrzeni biurowej uczestników pracowni
- delegowanie obowiązków i koordynowanie pracy uczestników pracowni
- motywowanie i wspieranie uczestników w działaniach podejmowanych w związku z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem pracowni oraz podnoszeniem swoich kompetencji
- pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów, barier
- pomoc w utrzymywaniu kontaktów społecznych,
- pomoc w innych sprawach zgłaszanych przez uczestników.

OFERUJEMY
- stabilną pracę w zespole stowarzyszenia
- po okresie próbnym umowę o pracę

CV wraz z listem motywacyjnym proszę wysyłać na adres: d.lisowska@eswip.pl do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 12.00