Wyniki zapytania ofertowego nr 10/RZ/ZO/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Powiat Iławski stawia na rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach zapytania ofertowego nr 10/RZ/ZO/2019 dotyczącego prowadzenia zajęć dla dzieci- uczestników projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę”

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
 

Zakres I

Aleksandra Tomaszkiewicz

ul. 1-Maja 22/36

14-200 Iława

 

Zakres II:

Marek Ćwikliński

ul. Szeptyckiego 5/23

14-200 Iława