Dołącz do ekipy "Aktywnego Zawodzia".

Trwa rekrutacja na stanowisko psychologa w projekcie „Aktywne Zawodzie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Forum Animatorów Społecznych poszukuje wrażliwej, samodzielnej i odpowiedzialnej osoby na stanowisku psycholog do duetu wspierającego uczestników w projekcie „Aktywne Zawodzie”.

Wymagania formalne:
a) wykształcenie wyższe bądź podyplomowe na kierunku psychologia,
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
c) dodatkowym atutem będzie ukończona (lub w trakcie procesu certyfikacji) szkoła/kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) wstępna diagnoza oraz zaangażowanie w rekrutację uczestników projektu,
b) zaangażowanie w tworzenie i realizację planów wsparcia uczestników oraz założonych w projekcie wskaźników i rezultatów działań,
c) prowadzenie spotkań indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu,
d) współpraca z pracownikami projektu „Aktywny Elbląg”, w tym w szczególności z koordynatorem oraz osobą wspierającą rodzinę,
e) zaangażowanie w działania otwarte prowadzone w ramach projektu, w tym m.in. inicjatywy sąsiedzkie czy pikniki rodzinne,
f) prowadzenie dokumentacji dot. uczestników projektu zgodnie z obowiązującą dokumentacją, regulaminami oraz wytycznymi.

Więcej informacji tutaj