Spotkania zespołów do spraw ekonomii społecznej w Elblągu i Braniewie

Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, będzie gościem spotkań zespołów ds. rozwoju ekonomii społecznej, które odbędą się w Elblągu (21 sierpnia) i Braniewie (28 sierpnia). Przedstawi ona założenia i priorytety wsparcia włączenia społecznego w nowym okresie programowania. Spotkania mają charakter otwarty.

Spotkanie w Elblągu rozpocznie się 21 sierpnia o godz. 10 w Ratuszu Staromiejskim (sala na poziomie -1).Celem spotkania jest przedstawienie założeń dot. włączenia społecznego w nowym okresie programowania 2021-2027 oraz określenie jakie usługi społeczne są priorytetowe dla Elbląga, jakie podmioty są gotowe, aby je realizować.

Spotkanie w Braniewie odbędzie się 28 sierpnia o godz. 10 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (parter, sala 116). Uczestnicy poznają najważniejsze założenia nowego okresu programowania oraz będą rozmawiali o niszach, które mogą wypełnić podmioty działające w obszarze usług społecznych.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności w Braniewie pod nr: 788 943 121 lub mailowo e.karpinska@eswip.pl do 23 sierpnia 2019 r.