Wyniki zapytania ofertowego 9/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług specjalistycznych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

 

CZĘŚĆ I – Usługi specjalistyczne marketingowe

Nazwa: Koncept Konsulting

adres: Zacisze 2, 82-300 Elbląg

tel. 664451092

e-mail: janusz.pietruszynski@gmail.com

cena: 90 zł brutto za 1 godzinę usługi specjalistycznej

 

CZĘŚĆ II – Usługi specjalistyczne zamówienia publiczne

Nazwa: Edyta Brzoskowska

adres: ul. Jastrzębia 11, 87-200 Wąbrzeźno

tel. 784080185

e-mail: edytaska16@wp.pl

cena: 120 zł brutto za 1 godzinę usługi specjalistycznej

 

CZĘŚĆ III – Usługi specjalistyczne technologie IT – brak ofert