Wyniki zapytania ofertowego nr 10/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego dla osób fizycznych, prawnych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej, planujących podjęcie, rozwój lub przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne, na terenie powiatów m. Elbląg, elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

CZĘŚĆ I – Doradztwo z zakresu promocji i wizerunku, reklamy i marketingu - brak ofert

CZĘŚĆ II – Doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych

Nazwa: Edyta Brzoskowska
adres: ul. Jastrzębia 11, 87-200 Wąbrzeźno
tel. 784080185
e-mail: edytaska16@wp.pl
cena: 120 zł brutto za 1 godzinę doradztwa specjalistycznego

CZĘŚĆ III – Doradztwo z zakresu nowych technologii, IT w zarządzaniu IT – brak ofert

 

Wyniki zapytania ofertowego nr 10/OWIES/2019